Stress er blevet nutidens buzzword. 

Nærmest alle mennesker bruger ordet stress i dag. 

“Det er bare stress”. 

“Puha, det hele er så stressende lige nu”.

“Jeg føler mig total stresset”.

“Der er mega meget stress på arbejdet i øjeblikket”.

LÆS OGSÅ: 26 nemme måder at slappe af på <<

Vi bruger stress til at beskrive den tilstand vi oplever, når vi sidder i myldretrafik, når vores parforhold går i stykker, når vi skal til eksamen, når vi oplever sygdom i familien eller når vi har det  svært med chefen eller kollegaerne på arbejdet. 

Det er et ord, vi ofte bruger i forbindelse med følelsesmæssige reaktioner, glemsomhed, smerter eller sygdom. 

Stress- og angstlidelser er de hyppigste diagnoser i den vestlige verden. 

 

Hvad er stress?

Fra et psykofysiologisk perspektiv er følelser, det primære i vores oplevelse af stress.

Det er følelser som fx angst, irritation, frustration, utålmodighed, mangel på kontrol og håbløshed. 

Det er ofte følelser som disse, vi beskriver, når vi føler os stresset. 

Det er i langt højere grad følelser end tanker, der aktiverer og styrer de fysiologiske forandringer, der hænger sammen med stressreaktionen. 

Derfor hænger dit helbred, modstandskraft og vitalitet sammen med din evne til at selvregulere dine følelsesmæssige reaktioner og oplevelser. 

LÆS OGSÅ: Meditation mod stress <<

 

Følelser

Sagt på en anden måde.

De følelser, vi kategoriserer som “negative“, forstyrrer optimale fysiologiske og mentale funktioner. 

Selv korte perioder med disse stress-relaterede følelser, kan forstyrre fysiologiske processer, hæmme mentale funktioner og energitab. 

De følelser, vi kategoriserer som “positive“, fremmer en bred vifte af fysiologiske og kognitive funktioner (de mentale processer i hjernen, der gør, at vi kan opfatte verden, tænke og problemløse), forny vores energi og optimere kroppens naturlige regenerative processer. 

 

Selvregulering

I alle mine guidede meditationer, finder du altid en forskningsbaseret selvreguleringsteknik. 

Her aktiverer du bevidst en positiv følelse, som er karakteriseret af et fysiologisk skifte

Det kaldes også for psykofysiologisk harmoni, resonans eller hjerte harmoni. 

 

Det følelsesmæssige system

Hjertet er det centrale i det følelsesmæssige system. 

Forskningsmæssigt ved vi nu, at hjertet sender mere neural (vedr. nervesystemet) trafik til hjernen end hjernen sender til hjertet. 

Det følelsesmæssige system inkluderer derfor hjertet sammen med hjernen, nerve- og hormonsystemer og kroppens energetiske system.

Disse fundamentale elementer danner grundlaget for et dynamisk og interaktivt netværk, hvorfra vores følelsesmæssige oplevelser opstår. 

Det følelsesmæssige system påvirker den måde, vi tænker og agerer på, og det er kilden til vores humør og følelser. 

Dette er det modsatte af de fleste psykologiske modeller, som er dannet ud fra den præmis, at vi føler, som vi tænker i stedet for at vi tænker og agerer, som vi føler

Dette perspektiv bliver understøttet af flere forskellige forskningsresultater, ligeledes at vi er følelsesmæssige væsner, før vi er kognitive væsner. 

Vores prækognitive udviklingstrin efter fødslen er tydeligt domineret af vores følelser. 

Det er ydermere veldokumenteret at uden følelsesmæssig stabilitet i denne udviklingsperiode, er velafbalanceret mental og kognitiv udvikling forringet. 

LÆS OGSÅ: Hvorfor har jeg problemer med at sove <<

 

Den kognitive model

De fleste kognitive modeller, som fokuserer på at afklare eller ændre tanker, er baseret på den forudsætning, at følelser grundlæggende er måder at forme sin tænkning på. 

Sådanne modeller kan kun gøre noget ved dybereliggende følelsesmæssige problemer ved at tilbyde mestring og afledning, men de kan ikke tage fat om roden på dem. 

Når du ser det følelsesmæssige system på et højere hierarkisk kontrol-niveau, giver det os mulighed for at fokusere på at lære at genkende og skifte dybt rodfæstet automatiske følelses- og adfærdsmæssige mønstre. 

 

Følelsesmæssig stress

I modsætning til hvad de fleste mennesker tror, er det ikke kun sindet, der har al magten, når det handler om at ændre følelsesmæssig stress eller ændre en negativ attitude. 

Kernen i mine guidede meditationer med indbyggede selvreguleringsteknikker er, at du lærer, hvordan du skifter din opmærksomhed til dit hjerte, imens du aktiverer en positiv følelse eller en holdningsændring. 

Når først dine følelser ændrer sig, bliver dine tanker automatisk mere positive. 

Nøglen til at opretholde en vedvarende holdnings- og adfærdsændring er en forandring af de dybereliggende tilbagevendende fysiologiske og følelsesmæssige mønstre, der giver anledning til stress-producerende opfattelser, tanker og følelser. 

Uden disse grundlæggende ændringer vil enhver lindring af stress være kortvarig. 

Skriv dig op til mit nyhedsbrev og få en guidet meditation med en forskningsbaseret selvreguleringsteknik: