Stress er blevet en udfordring 

Stress er blevet en udfordring for mange mennesker, fordi vi aldrig føler, at vi har nok tid.

Vi har flere opgaver derhjemme og på arbejdet og ikke nok tid til at udføre dem.

De fleste menneskers arbejdsbelastning og arbejdspres er så stort, at de føler, at de ikke har tid til at tage hånd om deres stress.

Chefen forventer, at de laver mere, børnene føler stress fra skolen og pres fra kammerater.

Der er altid regninger, der skal betales, og altid flere ting at købe. Læs også: Hvad er meditation

Denne travle tilværelse danner grundlag for den stress, vi føler.

Denne stress tager vi ubevidst med os via vores reaktioner, energier og de ord, vi siger.

 

Stress skaber kaos og disharmoni

Inden for vestlig traditionel medicin taler læger hovedsageligt om hjertet med henblik på dets fysiologiske funktion.

Forbindelsen mellem krop og sind – det fysiologiske og det følelsesmæssige er adskilt.

Læger bliver uddannet til at håndtere bakterier, stofskifte, giftstoffer og andre årsager til fysiologiske sygdomme.

Alligevel er forholdet mellem vores tanker og følelser i de fleste tilfælde ignoreret, når det handler om, at de medfører fysiologiske forandringer.

Det har i høj grad ført til en medicinsk model, der udelukkende fokuserer på det fysiologiske aspekt, der skaber sygdom.

Det kan være med til at umenneskeliggøre det enkelte menneske, og dermed miste synet af det hele menneske.

 

Stress ophober sig

I takt med at du bliver ældre mindskes den følelsesmæssige fleksibilitet, du havde som barn i forhold til at ryste stress af sig og give slip på den igen.

Det kan være med til at stress ophober sig.

Dit sind og din hjerne holder fast i tidligere oplevelser med frygt og skuffelser og projicerer nye stressende oplevelser.

Dine følelser bliver ved med at være drænet og dit nervesystem forbliver belastet.

Du bliver fanget i et stress loop. Se også: Guided meditation – Tæm dine angst tanker og panikanfald

 

Sundhed er en rytmisk balance

Sundhed og velvære er en fin rytmisk balance, hvor for mange rytmeforstyrrelser skaber disharmoni mellem hjerte, sind, følelser og kroppen.

I en tid, hvor kaos og disharmoni er en del af hverdagen, kan det være vigtigt at finde et værktøj, der hjælper med at ændre disse mønstre og rytmeforstyrrelser i den fysiske krop.

Med den stigende stress tendens, leder mennesker efter måder, hvorpå de kan finde mere mental og følelsesmæssig balance og dermed fremme sundheden i deres liv.

Heldigvis er der mange ting, du selv kan gøre for at få det bedre, og som du kan begynde på allerede i dag!

Det første skridt er, at du får en forståelse for, hvordan stress fungerer.

Det er nemlig ikke begivenhederne eller situationerne, der gør dig stresset.

Det handler om, hvordan du reagerer på dem.

Helt præcist, handler det om, hvordan du har det med dem, der afgør, om du er stresset.


Følelser ændrer hjerterytmen 

Emotioner eller følelser har en kraftfuld indflydelse på din krop.

Positive følelser som fx kærlighed, omsorg og påskønnelse føles ikke kun godt, men de er gode for dig.

Disse følelser hjælper din krops systemer med at synkronisere og fungere optimalt.

Forskning ved HeartMath Instituttet har påvist, at når du bevidst skifter til en positiv følelse, ændrer hjerterytmen sig med det samme.

Dette følelsesmæssige skifte i hjerterytmer skaber en kaskade af neurale, hormonelle og biokemiske ændringer, som gavner hele kroppen.

Effekterne er både øjeblikkelige og langvarige.


Positive følelser og negative følelser

Når du er stresset, er din krop ikke i fysiologisk harmoni.

Du har sikkert oplevet tidspunkter i dit liv, hvor du har haft følelsen af at “ride på en bølge” af lethed.

Når du flyder på en harmonisk bølge, er dine daglige udfordringer heller ikke så betydningsfulde.

Vi kan rumme mere modgang og flere bum på vejen.

De negative eller drænende følelser, vi føler, når vi er stressede som fx frustration, angst, vrede og bekymring fører til øget forstyrrelser i hjerterytmen og nervesystemet.

Omvendt skaber positive eller fornyende følelser som fx kærlighed, glæde, omsorg, påskønnelse og venlighed harmoni i hjerterytmen og nervesystemet.

Dine andre kropslige systemer bliver også påvirket af disse fysiologiske ændringer, og kommer også i synk på baggrund af denne rytme.

Det er en fysiologisk proces, som forskere kalder harmoni (oversat fra det engelske ord, coherence).

Fysiologisk harmoni fører til mere mental klarhed og kreativitet.

Det bliver nemmere at finde løsninger og bedre måder at håndtere stressede situationer på.

 

Følelser og hjerterytmer

Meditation mod stress

Forklaring af disse to grafer:

De to hjerterytmer, du kan se på begge grafer tilhører den samme person.

Grafen til venstre – Disharmoni (med rød farve):

Forsøgspersonen blev bedt om at føle frustration.

Da hun skiftede sin følelsesmæssige tilstand til frustration, blev hendes hjerterytmer kaotiske (ujævne).

Drænende (negative) følelser som frustration, utålmodighed eller angst afspejles i et uregelmæssigt, kaotisk hjerterytmemønster (HRV), hvilket indikerer, at aktiviteten mellem det sympatiske og parasympatiske nervesystem er ude af synk.

Forskere kalder dette en uharmonisk hjerterytme.

Den sympatiske del af det autonome nervesystem fremskynder processer og er som gaspedalen.

Den parasympatiske del er som en bremsepedal. Den bremser biokemiske processer.

Hjertet sender en masse information til hjernen via det autonome nervesystem.

Uharmoniske hjerterytmer hæmmer hjernens funktion, og det forringer præstationsevnen og forstærker dit energitab.

Grafen til højre – Harmoni (med blå farve):

Forsøgspersonen blev nu bedt om, at føle påskønnelse.

Da hun skiftede til en følelse af påskønnelse, ændrede hendes hjerterytmemønster sig.

Fornyelse  af følelser (positive følelser) som fx påskønnelse skaber et mere ordnet, harmonisk mønster, der afspejler, at aktiviteten mellem det sympatiske og det parasympatiske system er synkroniseret.

Forskere kalder dette en harmonisk hjerterytme.

Uharmoniske hjerterytmer afspejler ude-af-synk aktivitet i de to dele af det autonome nervesystem, mens harmoniske hjerterytmer afspejler synkroniseret aktivitet.

Harmoni hjælper med at fremme optimal præstationsevne, hjernefunktion og opbygger modstandskraft.

En harmonisk tilstand er ikke nødvendigvis det samme som afslapning.

Du kan med andre ord have en høj hjerterytme eller en lav hjerterytme og stadig vise et ordnet, harmonisk mønster.


Meditation mod stress

Du kan selv skabe og træne fysiologisk harmoni. Se også: Gratis meditation – Giv slip på angst og stress

De selv-reguleringsteknikker mod stress, der omtales her, og de guided meditationer Sofia skaber, udspringer alle fra HeartMath Systemet.

Disse teknikker er alle kraftfulde værktøjer, der hjælper dig med at øge fysiologisk harmoni ved at du bliver i stand til at skifte til en harmonisk og fattet tilstand, når som helst, og hvor som helst.

Det er ikke det eneste system, du kan bruge til at balancere dit sind og dine følelser, og som skaber kontakt til dit hjertes intuition, men det er et system, der virker.


Guided meditationsserie: 7 dages rejse – Tæm dine angst tanker & panikanfald

Meditation mod stress

 

Denne guided meditationsserie “7 dages rejse – Tæm dine angst tanker & panikanfald” med 7 forskellige guided meditationer er til dig, der har brug for at føle dig tryg og beskyttet, når dine angst tanker buldrer derudad og panikanfaldet lurer i baggrunden.

Få meget mere indre ro indeni dig, når du har svært ved at styre og kontrollere tankerne og kroppens symptomer og reaktioner.

7 DAGE MED FOKUS PÅ AT REDUCERE ANGST TANKER OG PANIKANFALD INDEHOLDER:

 • 7 dage med guided meditationer på dansk.
  • DAG 1: Denne følelse er kun midlertidig.
  • DAG 2: Hvor stort bjerget end er, kan jeg bestige det.
  • DAG 3: Jeg slipper det pres, jeg lægger på mig selv. 
  • DAG 4: Jeg er ikke mine tanker.
  • DAG 5: Jeg gør det bedste, jeg kan. 
  • DAG 6: Jeg giver mig selv lov til at holde alle de pauser, jeg har brug for. 
  • DAG 7: Jeg vælger at se modgang som en mulighed for vækst. 
 • 1 meditationsvideo på 20 min.
 • Alle meditationer er mellem 12 og 20 minutter.
 • Alle Heart Meditationer er en blanding af bekræftelser og 2 forskningsbaseret selvreguleringsteknikker.
 • Alle meditationer går derfor ind og styrker og beroliger både dit sind og din krop.
 • Anbefalinger til træningsplan efter angst-niveau og stress-niveau.
 • Adgang til alt materiale med det samme og til evig tid på dit eget private space.
 • Alle meditationer kan downloades med det samme til din telefon, tablet eller computer.


Se en lille smagsprøve på meditationsvideoen her:


Skriv dig op til mit nyhedsbrev og få en guided meditation: